Erika Mäkeläinen – tutustu minuun

Tervetuloa sivuilleni!

Olen kahden pojan perheenäiti, eläinten ja luonnon ystävä. Koulutukseltani olen tradenomi ja opiskelen parhaillaan Turun yliopistossa valtiotieteiden maisteriksi (sosiologia). Teen vaikuttamistyötä muun muassa valtuutettuna kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa, vammaisneuvostossa, hyvinvointitoimikunnassa sekä nuorisovaltuuston kummivaltuutettuna. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella toimin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen jaoston jäsenenä. Järjestötoiminta on sydäntäni lähellä ja olen mukana vapaaehtoistoiminnassa.

Päättäjänä kannan erityisesti huolta heistä, jotka eivät saa eri syistä ääntään kuuluviin, kuten lapsista, nuorista, iäkkäistä, mielenterveyskuntoutujista, vammaisista ja syrjäytyneistä. Ihmisistä, jotka jäävät osallisuutta, huomiota ja asianmukaista hoitoa vaille. Jokainen tarvitsee nähdyksi ja kuulluksi kokemisen tunnetta ja merkityksellisyyttä.

Eriarvoisuuden vähentäminen on paras tapa parantaa kaikkien ihmisten elämänlaatua yhteiskunnassa – tulotasosta riippumatta. Yhteiskunnalliseen keskusteluun olisi aktiivisemmin nostettava esiin huolestuttava yhteiskunnallinen uupumisen ilmiö ja rakennettava uudenlaista näkökulmaa hyvän elämän saavuttamisen edellytyksiin.

Minulla on autisminkirjolla oleva ihana poika ja lisäksi perheeseemme kuuluu vauhdikas diabeetikkopoika. Olen lastemme omaishoitaja. Erityislapsiperheen äitinä minulla on kokemusta palvelurakenteiden haastavuudesta ja koen tärkeänä avun hakemisen ja saamisen kokonaisuuden muuttamista selkeäksi ja aidosti tarpeita vastaavaksi. Liika byrokratia uuvuttaa jo valmiiksi jaksamisen rajoilla olevat ja viivästyttää tukitoimien aloittamista.

Koulutuspolitiikka tarvitsee tasa-arvoa ja puitteet, jotka mahdollistavat paremmat oppimistulokset eri kouluasteilla. Tukitoimet kuuluvat niitä tarvitseville kuin myös opettajille resurssit työn toteuttamiseksi. Työelämän muuttuessa ja digitalisoituessa, on kiinnitettävä huomiota työntekijöiden jaksamiseen ja panostettava työhyvinvointiin sekä työjoustoihin. Yhdessä tekemistä ja osallistamista on vahvistettava.

Älä epäröi ottaa yhteyttä, mikäli sinulla on asioita sydämellä. Uskon vahvasti osallistavaan päätöksentekoon ja koen tärkeänä kaikkien ihmisryhmien tavoittamisen ja heidän ajatustensa kuulemisen.

Erika Mäkeläinen

Kommentit

Jätä kommentti