VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS HAASTAA TERVEYDENHOITOA

Väestörakenteen kehitys suhteessa huoltosuhteeseen on huolestuttava tosiasia. Iäkkäitä tulee yhä enenevissä määrin tarvitsemaan hoitoa suhteessa siihen, paljonko on hoitajia tai kuinka paljon hoitohenkilökuntaa ehtii valmistua. Syntyvyys on laskenut jo pitkään, ongelma on kauaskantoinen.

Dataa Suomen huoltosuhteesta
(lähde Tilastokeskus 13.8.2022)

SDP on jo pitkään yrittänyt nostaa hoitajien määrää. Riittävä määrä hoitoalan tekijöitä helpottaisi hoitajien raskasta työkuormaa ja lisäisi työhyvinvointia. Hoitoa tarvitsevat saisivat myös riittävästi tarvitsemaansa apua.

Suomen väestörakenne tuo nyt hoidettavaksi suuret ikäluokat. Vaikka hoitajakoulutus olisi miten vetovoimainen (mitä se ei nyt ole), silti hoitajia ei ehtisi kouluttautua sitä mukaa, mitä väestöä ikääntyy. Lisää työtä tarvitaan siinä, että yleensä saadaan opiskelijoita hakeutumaan alalle. Tähän tehtävään tulee pystyä sitoutumaan. Työtä riittää ja hoitajia on osallistettava enemmän mukaan haastetta ratkomaan, sillä heiltä löytyy eniten hoitoarjen tietotaitoa. Työolosuhteet tulee saattaa kuntoon.

Sote-alan ongelmat nousevat varmasti eduskuntavaalien yhdeksi isoksi teemaksi. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden alusta, nyt on mahdollisuus lähteä korjaamaan ongelmia ja saada suunta kohti oikeudenmukaisempaa sosiaali- ja terveydenhoitoa. Kunhan rahoituksesta ja resursseista pidetään oikeasti kiinni.

Linkki ja lukusuositus Timosen blogiin.

Kommentit

Jätä kommentti